U bent hier:

Raad van Bestuur MUMC+

De Raad van Bestuur (RvB) van het MUMC+ richt zich op het maken van beleid voor de combinatie FHML/azM (MUMC+). Er zit één studentvertegenwoordiger in de RvB; student-assessor. Deze student vertegenwoordigt alle studenten aan de FHML in het hoogste orgaan van de organisatie. De RvB komt wekelijks samen. Zaken die worden besproken zijn bijvoorbeeld de benoeming van hoogleraren, onderzoeken en samenwerkingsverbanden van het MUMC+. Verder zit de student-assessor tijdens de vergaderingen van de faculteitsraad bij het faculteitsbestuur en neemt de student assessor deel aan het directie overleg OI, studentenraden en indien nodig verschillende commissies.

Ellen Bastiaansen

Student Assessor FHML 2023-2024

Mail: fhml-studentassessor@maastrichtuniversity.nl

Onze partners