U bent hier:

Management Team

Het Managementteam Geneeskunde (MT-G) is bedoeld als een centraal, onderwijs gericht afstemmings- en communicatieplatform voor het Onderwijsinstituut (OI) Geneeskunde. Dit betekent dat zij als het ware aan het hoofd van het OI staat waarbij ze als eerste op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen die spelen binnen de opleiding. Het MT-G zorgt dus voor de definitieve besluitvorming over de aspecten van de gehele opleiding geneeskunde: de bachelor en de master fase van Geneeskunde, de master A-KO en de bachelor Medicine door of namens de wetenschappelijk directeur. Het MT-G gaat niet alleen over de ‘actuele’ ontwikkelingen binnen onze opleiding, maar ook over de bewaring van de kwaliteit van de opleiding. Door het jaar heen komen er verschillende taakgroepen/werkgroepen langs in het MT-G om verslag te doen van hun werkzaamheden en problemen voor te leggen waar het MT-G vervolgens weer meer aan de slag gaat / een advies voor opstelt. Vanuit het MT-G worden dus beslissingen gemaakt m.b.t. ontwikkeling; er wordt bekeken welke activiteiten uitgevoerd c.q. doorgespeeld moeten worden naar andere personen en gremia, het zorgt voor de doorgeleiding en bewaakt de afhandeling. Het MT bestaat uit: de opleidingsdirecteur (voorzitter), secretaris, Bachelor coördinator, Master coördinator, A-KO coördinator, Medicine coördinator, afgevaardigde afdeling Onderwijszaken, voorzitter Opleidingscommissie (niet stemmend lid), voorzitter Examencommissie (niet stemmend lid) & 2 studentleden.

Jasper van Oosterhout (links)

Student-lid Management Team 2023-2024

Mariam Hamadeh (rechts)

Student-lid Management Team 2023-2024

Onze partners