U bent hier:

Faculteitsraad

De Faculteitsraad (FR) van de FHML vergadert 1 keer per maand met het faculteitsbestuur. De raad bestaat uit:
9 studentleden,
6 wetenschappelijk personeel en
3 ondersteunend personeel.

De faculteitsraad wordt door studenten en medewerkers van de faculteit gekozen. Ze brengt adviezen uit aan het faculteitsbestuur, die een laatste stem heeft in beslissingen binnen de FHML.
In principe kunnen tijdens raadsvergaderingen alle zaken besproken worden. In de praktijk gaat het daarbij vooral om brede, soms abstracte onderwerpen, zoals het beleid van de FHML, invoering van een nieuw curriculum met de bijbehorende veranderingen, grote veranderingen in opleidingen, de kwaliteitsafspraken (Quality Agreements), huisvesting, Onderwijs- en Examenreglementen (OER), samenwerking met het azM (MUMC+) en andere faculteiten, ophogen van de numerus fixus, maar ook de begroting en personeelszaken van de faculteit.
Daarnaast kunnen de leden van de Faculteitsraad zelf ook discussiepunten aandragen zoals het vergroten van het aantal studieplekken of het verhogen van de reiskostenvergoeding voor co-assistenten.

Daarnaast neemt één van de negen studentleden zitting in het Klein Beraad van Pulse Onderwijs, zodat de communicatie tussen de verschillende overlegorganen goed kan verlopen en iedereen op de hoogte blijft van de beslissingen die genomen worden of besproken zijn.

Mahrukh Akhtar

Faculteitsraad 2023-2024

Onze partners