U bent hier:

Directieoverleg

Het directieoverleg van het onderwijsinstituut (OI) van de FHML maakt faculteitbrede beslissingen over het onderwijs. Zaken die worden besproken zijn bijvoorbeeld herziening van de opleidingen, bestedingen van het geld beschikbaar gekomen door het afschaffen van de oude studiefinanciering, internationalisering en verlichting van de werkdruk van docenten. Dit overleg bestaat onder andere uit de opleidingsdirecteuren van de drie domeinen (Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Health; Gezondheidswetenschappen en EPH). Vanuit elk van deze domeinen neemt er ook een student-lid plaats in dit overleg. Verder zijn de wetenschappelijk directeur van de FHML en andere stafleden van het OI aanwezig. Dit overleg vindt tweewekelijks plaats.​

Nonye Williams

Student-lid D-OI 2023-2024

Onze partners